sq

RAPORTI I HULUMTIMIT TË OPINIONIT:LIDHUR ME QËNDRIMET DHE SJELLJET E VOTUESVE TË RINJ shkurt 2018

19.03.2018

RAPORTI I HULUMTIMIT TË OPINIONIT:LIDHUR ME QËNDRIMET DHE SJELLJET E VOTUESVE TË RINJ shkurt 2018

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip