sq

RAPORT I VËZHGIMIT: Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarë të komunave: Podujevë dhe Mitrovicë e Veriut – 29 nëntor, 2020

24.12.2020

RAPORT I VËZHGIMIT: Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarë të komunave: Podujevë dhe Mitrovicë e Veriut – 29 nëntor, 2020

Përkrahur nga:

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip