sq

RAPORT I PYETËSORIT ONLINE – KËNDVËSHTRIMI I QYTETARËVE TË KOSOVËS LIDHUR ME INTEGRIMIN EVROPIAN DHE BE-NË

01.06.2021

RAPORT I PYETËSORIT ONLINE – KËNDVËSHTRIMI I QYTETARËVE TË KOSOVËS LIDHUR ME INTEGRIMIN EVROPIAN DHE BE-NË

Përkrahur nga: Transparency International Hungary

Programi:

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht