RAPORT I MONITORIMIT TË PROKURIMIT NË KOMUNËN E PRIZRENIT ‘Restaurimi i objekteve kulturore në Prizren’

08.12.2021

RAPORT I MONITORIMIT TË PROKURIMIT NË KOMUNËN E PRIZRENIT ‘Restaurimi i objekteve kulturore në Prizren’

Përkrahur nga:

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip