Qëndrimet e KDI-së për projektligjin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

03.04.2024

Qëndrimet e KDI-së për projektligjin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Përkrahur nga:

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip