PSE QYTETARËT U DETYRUAN T’A BLEJNË VETË REMDESIVIRIN?

21.03.2022

PSE QYTETARËT U DETYRUAN T’A BLEJNË VETË REMDESIVIRIN?

Përkrahur nga: The Balkan Trust for Democracy

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip