sq

PSE DUHET TË KEMI NJË KATALOG SHTETËROR TË ÇMIMEVE?

05.03.2021

PSE DUHET TË KEMI NJË KATALOG SHTETËROR TË ÇMIMEVE?

Përkrahur nga: Ambasada Britanike

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip