Projektligji për Paga: Tendencë për nivelizim apo ndërhyrje?

17.11.2022

Projektligji për Paga: Tendencë për nivelizim apo ndërhyrje?

Përkrahur nga:

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht