Praktikat e organizimit të dëgjimeve buxhetore në vitin 2022 për nëntë (9) komunat e Republikës së Kosovës

26.10.2022

Praktikat e organizimit të dëgjimeve buxhetore në vitin 2022 për nëntë (9) komunat e Republikës së Kosovës

Përkrahur nga: OPIK

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht