sq

“PINGPONGU” ME TENDERIN 5 MILIONËSH PËR SPITALIN NË PRIZREN

30.10.2020

“PINGPONGU” ME TENDERIN 5 MILIONËSH PËR SPITALIN NË PRIZREN

Përkrahur nga: Ambasada Britanike

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip