sq

Ndikimi i rishikimit të buxhetit ne projektet kapitale ne MI

10.07.2020

Ndikimi i rishikimit të buxhetit ne projektet kapitale ne MI

Përkrahur nga: Ambasada Britanike

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht