NDIKIM I ZGJEDHJEVE LOKALE 2021 NË PUNËN E KUVENDIT TË KOSOVËS

21.12.2021

NDIKIM I ZGJEDHJEVE LOKALE 2021 NË PUNËN E KUVENDIT TË KOSOVËS

Përkrahur nga: KDI

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht