MË SHUMË INSPEKTIME APO MË SHUMË INSPEKTORË?!

10.12.2021

MË SHUMË INSPEKTIME APO MË SHUMË INSPEKTORË?!

Përkrahur nga: Ministria Federale e Punëve të Jashtme e Gjermanisë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip