KULETAT E SUBJEKTEVE POLITIKE PARLAMENTARE 2.0

20.12.2023

KULETAT E SUBJEKTEVE POLITIKE PARLAMENTARE 2.0

Përkrahur nga: Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Çeke në kuadër të Programit për Promovimin e Tranzicionit të implementuar në bashkëpunim me Transparency International Czech Republic

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht