Kosova në Procesin e Berlinit: Deri në çfarë mase janë përmbushur angazhimet për Tregun e Përbashkët Rajonal dhe Agjendën e Gjelbër?

19.12.2023

Kosova në Procesin e Berlinit: Deri në çfarë mase janë përmbushur angazhimet për Tregun e Përbashkët Rajonal dhe Agjendën e Gjelbër?

Përkrahur nga: Ambasada Gjermane Shkup

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: Violeta Haxholli dhe Tringa Dreshaj

Shkarko:

Shqip Anglisht