sq
Regjistrohu

KOMENTAR I LIGJIT Nr. 065/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

28.09.2021

KOMENTAR I LIGJIT Nr. 065/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

Përkrahur nga:

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip