sq - en

Këndvështrimi qytetarë lidhur me dialogun Kosovë – Serbi

24.03.2020

Këndvështrimi qytetarë lidhur me dialogun Kosovë – Serbi

Përkrahur nga: Ambasada Zvicerane në Prishtinë

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht