INDEKSI I TRANSPARENCËS PËR QEVERISJEN KOMUNALE 2021 PËR 38 KOMUNAT E KOSOVËS

31.05.2022

INDEKSI I TRANSPARENCËS PËR QEVERISJEN KOMUNALE 2021 PËR 38 KOMUNAT E KOSOVËS

Përkrahur nga: Transparency International Slovakia

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht