sq

INDEKSI I TRANSPARENCËS PËR QEVERISJEN KOMUNALE 2020 PËR 38 KOMUNAT E KOSOVËS

07.05.2021

INDEKSI I TRANSPARENCËS PËR QEVERISJEN KOMUNALE 2020 PËR 38 KOMUNAT E KOSOVËS

Përkrahur nga: USAID

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht