sq

Hulumtimi për matjen e opinionit publik në Kosovë, Shtator 2018

13.09.2018

Hulumtimi për matjen e opinionit publik në Kosovë, Shtator 2018

Përkrahur nga: KCSF

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip