sq
Regjistrohu

Hulumtimi i Opinionit Publik: Këndvështrimi i qytetarëve mbi reformën në sistemin e drejtësisë

29.09.2022

Hulumtimi i Opinionit Publik: Këndvështrimi i qytetarëve mbi reformën në sistemin e drejtësisë

Përkrahur nga:

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip