Hulumtimi i katërt i Opinionit Publik: Këndvështrimi i qytetarëve për Reformën në Drejtësi

24.06.2024

Hulumtimi i katërt i Opinionit Publik: Këndvështrimi i qytetarëve për Reformën në Drejtësi

Përkrahur nga: Ambasada Holandeze

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht