sq

Fuqizimi i mbikëqyrjes parlamentare ndaj dialogut Kosovë – Serbi

01.12.2020

Fuqizimi i mbikëqyrjes parlamentare ndaj dialogut Kosovë – Serbi

Përkrahur nga: Ambasada Zvicrrane në Kosovë

Programi:

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip