Elementet kyqe të nevojshme për progres në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë

07.10.2022

Elementet kyqe të nevojshme për progres në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë

Përkrahur nga:

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht