sq

E DREJTA NË INFORMIM E KOMUNITETEVE JO SHUMICË

30.12.2019

E DREJTA NË INFORMIM E KOMUNITETEVE JO SHUMICË

Përkrahur nga:

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip