Dialogu Kosovë-Serbi i ndërmjetësuar nga BE: Një tentativë e re apo rifillim me qasje të vjetër?

09.07.2020

Dialogu Kosovë-Serbi i ndërmjetësuar nga BE: Një tentativë e re apo rifillim me qasje të vjetër?

Përkrahur nga: KAS

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht