sq

DEKLARATË PRELIMINARE PËR ZGJEDHJET LOKALE 2017

01.10.2017

DEKLARATË PRELIMINARE PËR ZGJEDHJET LOKALE 2017

Përkrahur nga: USAID, Zyra e BE-së në Kosovë, SCO-K, DANIDA, Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore – MPJ e Gjermanisë

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DnV

Shkarko:

Shqip