sq

DEKLARATË PRELIMINARE PËR ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E KOSOVËS

16.02.2021

DEKLARATË PRELIMINARE PËR ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E KOSOVËS

Përkrahur nga:

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DNV

Shkarko:

Shqip