BUXHETIMI ME PJESËMARRJE: Sfidat dhe mundësitë e praktikave të mira të buxhetimit me pjesëmarrje në qeverinë lokale në Kosovë

09.06.2022

BUXHETIMI ME PJESËMARRJE: Sfidat dhe mundësitë e praktikave të mira të buxhetimit me pjesëmarrje në qeverinë lokale në Kosovë

Përkrahur nga: OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht