sq
Regjistrohu

Barrierat tregtare si masa mbrojtëse politike në marrëdhëniet Kosovë-Serbi

22.11.2021

Barrierat tregtare si masa mbrojtëse politike në marrëdhëniet Kosovë-Serbi

Përkrahur nga: KAS

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: Violeta Haxholli

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht