8 VITE PAS MARRËVESHJES SË 19 PRILLIT: CILA ËSHTË GJENDJA E ZBATIMIT?

19.04.2021

8 VITE PAS MARRËVESHJES SË 19 PRILLIT: CILA ËSHTË GJENDJA E ZBATIMIT?

Përkrahur nga: Ambasada Zvicrrane në Kosovë

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht