Të ndërpritet zvarritja e projektligjit për financimin e subjekteve politike

Reagime 17.06.2022

Në mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar në parim projektligjin për financimin e subjekteve politike. Megjithatë, përkundër që Rregullorja e Punës përcakton që pas miratimit në parim, raporti për projektligjin duhet të sillet në Kuvend brenda dy muajve, ky afat nuk është respektuar nga Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere. Përveç afateve procedurale, ky projektligj ka tejkaluar edhe afatet e përcaktuara në Programin Kombëtar të Zbatimit të MSA-së për vitet 2021-2025, ndërsa është në fund edhe të afateve të përcaktuara në Agjendën për Reforma Evropiane (ERA) 2.

Zvarritja e këtij procesi shpërfaqet edhe nga numri minimal i takimeve dhe diskutimeve të zhvilluara nga grupi punues për këtë projektligj – me vetëm një dëgjim publik të organizuar deri më tani. Për më tepër, puna e këtij grupi punues nuk ka qenë e transparente dhe gjithëpërfshirëse në raport me organizatat e shoqërisë civile, siç ndodh rëndom me projektligje të kësaj rëndësie.

Vonesat në miratimin e këtij projektligji mbi bazën e rekomandimeve të Komisionit të Venedikut, flasin për një qasje jo-serioze të Kosovës ndaj opinioneve të këtij komisioni, të cilat rrezikojnë të mos jenë konsistent me situatën e tanishme, duke marrë parasysh kohën e gjatë që iu është dashur institucioneve deri në miratimin e projektligjit.

Prandaj, ne, organizatat e poshtëshënuara të shoqërisë civile, kërkojmë që Kuvendi dhe konkretisht nga Komisioni parlamentare për Buxhet, Punë dhe Transfere të intensifikojnë punën e tyre me qëllim të përmbylljes së sagës me këtë projektligj, i cili ka mbetur i pamiratuar tash e katër vite, në tri legjislatura të ndryshme. Po ashtu, kërkojmë që grupi punues dhe komisioni parlamentar në përgjithësi, që të përfshijë organizatat e shoqërisë civile gjatë punës së tyre si dhe të marrë në konsideratë rekomandimet tona që janë në funksion të avancimit të mëtutjeshëm të këtij projektligji. Ne rikujtojmë që para tri vitesh, si organizata të shoqërisë civile kishim organizuar “Marshin e Refuzimit” përmes së cilit kundërshtuam ndryshimet e projektligjit që cenonin transparencën dhe llogaridhënien financiare të subjekteve politike, si dhe cenimit të rolit të Zyrës në kuadër të kontrollit financiar.

 

Organizatat:

Demokracia Plus (D+)

Demokracia për Zhvillim (D4D)

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)

Lëvizja FOL

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU!