sq

SHSKUK SHPALLË TENDER 9 MILION EURO PËR NJË PROJEKT I CILI NUK EKZISTON NË PROJEKTLIGJIN PËR BUXHETIN 2021

Reagime 15.12.2020
SHSKUK më 10 dhjetor 2020 ka shpallur tenderin për Ndërtimin e Spitalit në Podujevë me vlerë të parashikuar 9,159,833.81 euro. Për këtë projekt në buxhetin e vitit 2020 figurojnë 150,000.00 euro, ndërsa në projektligjin për buxhetin e vitit 2021 ky projekt nuk ekziston fare.
KDI kërkon nga Qeveria dhe Kuvendi që të adresojnë këtë çështje para aprovimit të ligjit për buxhetin e vitit 2021.
Image may contain: text that says 'SHSKUK SHPALL TENDER 9 MILION EURO PER NJE PROJEKT I CILI NUK EKZISTON NE PROJEKTLIGJINPER BUXHETIN 2021 Sherbimi Spitalor dhe Klinik Universitar Kosoves (SHSKUK) me 10 dhjetor 2020 ka shpallur tenderin per Ndertimin e Spitalit ne Podujeve me vlerë te parashikuar 9,159,833.81 € Per kete projekt ne buxhetin e vitit 2020 figurojne 50,000€ Ndersa ne projektligjin per buxhetin 2021 ky projekt nuk ekziston fare! Qeveria dhe Kuvendi duhet qe te adresojne ketë leshim para aprovimit te ligjit per buxhetin e vitit 2021 British Embassy Pristina #KerkoLlogari KOSOVA DEMOCRATIC INSTITUTE'