sq
Regjistrohu

Mbahet takimi mes përfaqësuesve nga dega e Transparency International në Çeki dhe anëtarëve të Komisionit për Buxhet dhe Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike

Takime 23.11.2021

Sot, KDI ka organizuar një takim mes përfaqësuesve të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike dhe përfaqësuesve nga dega e Transparency International në Çeki për shkëmbim të përvojave sa i përket fushës së transparencës së financave të subjekteve politike.

Pjesë e këtij takimi ishin përfaqësuesit e grupeve parlamentare në dy komisionet parlamentare të lartpërmendura, znj.Yllza Hoti dhe z.Eman Rrahmani nga LVV, z.Mërgim Lushtaku nga PDK, znj. Hykmete Bajrami nga LDK, z.Pal Lekaj nga AAK.

Qëllimi i këtij takimi ishte që të diskutohet për çështjet që ndërlidhen me financimin e subjekteve politike siç janë: mënyrën e shpërndarjes të financave brenda partisë për kandidatët/deputetët, çështja e financimit individual, mbështetja financiare e grave brenda partive politike, nevoja për hapje/ bërjen publike të llogarive bankare të partive politike, çështja e përzgjedhjes së auditorëve nga Kuvendi për auditimin e shpenzimeve të subjekteve politike gjatë proceseve zgjedhore.

Nga ana tjetër, përfaqësuesit nga TI Çekia, Ond?eji Okal and Va?lav Krejcar kanë njoftuar deputetët që janë pjesë e dy komisioneve të lartpërmendura lidhur me praktikat e mira të rregullimit të transparencës financiare të subjekteve politike që do të mund të përfshiheshin në Ligjin që e rregullon këtë çështje.

Ky takim është organizuar me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Çeke në
kuadër të Programit për Promovimin e Tranzicionit përmes projektit SE.S.TRA. të implementuar në
bashkëpunim me Transparency International Czech Republic.