sq - en

RAPORTI I ANKETËS “INICIATIVA PËR INTEGRITET NË SISTEMIN E DREJTËSISË”

01.11.2017

RAPORTI I ANKETËS “INICIATIVA PËR INTEGRITET NË SISTEMIN E DREJTËSISË”

Përkrahur nga: D4J, Departamenti i Shtetit Amerikan/INL, NCSC

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip