sq - en

MIRËMBAJTJA PROBLEMATIKE E RRUGËVE VONESAT DHE FAVORIZIMET

01.02.2019

MIRËMBAJTJA PROBLEMATIKE E RRUGËVE VONESAT DHE FAVORIZIMET

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht