sq

MILIONA PËR CENT

27.12.2018

MILIONA PËR CENT

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip