sq

RAPORT PËR MONITORIMIN E PUNËS SË KUVENDIT TË KOSOVËS PËR SESIONIN PRANVEROR 2019

24.12.2019

RAPORT PËR MONITORIMIN E PUNËS SË KUVENDIT TË KOSOVËS PËR SESIONIN PRANVEROR 2019

Përkrahur nga:

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht