sq

Video Galeria

KDI – DEBATI DHE PLATFORMA PËR TË RINJTË E PRISHTINËS

KDI – DEBATI DHE PLATFORMA PËR TË RINJTË E PRIZRENIT

KDI – DEBATI DHE PLATFORMA PËR TË RINJTË E GJILANIT

KDI – DEBATI DHE PLATFORMA PËR TË RINJTË E GJAKOVËS

KDI – DEBATI DHE PLATFORMA PËR TË RINJTË E FERIZAJT

KDI – DEBATI DHE PLATFORMA PËR TË RINJTË E MITROVICËS

KDI – Debati dhe platforma për të rinjtë e Pejës

Amnistimi i Korrupsionit