sq

TRANSPAROMETRI KOMUNAL: PRIZREN, PEJË, GJAKOVË, SUHAREKË, RAHOVEC, DEÇAN

19.02.2019

TRANSPAROMETRI KOMUNAL: PRIZREN, PEJË, GJAKOVË, SUHAREKË, RAHOVEC, DEÇAN

Përkrahur nga: OPIC

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip