sq

Transparometri komunal Korrik-Dhjetor 2016

03.03.2017

Transparometri komunal Korrik-Dhjetor 2016

Përkrahur nga: Olof Palme International Center

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip