sq

TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2017

09.02.2018

TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2017

Përkrahur nga: The Olof Palme Center

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip