sq

Tenderët për riparime kapitale në KEK, peng i kontratave të viteve 70-ta

09.07.2019

Tenderët për riparime kapitale në KEK, peng i kontratave të viteve 70-ta

Përkrahur nga: Ambasada britanike në Prishtinë.

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip