sq - en

RRUGA E DUKAGJINIT: Autostradë apo zgjerim i rrugës ekzistuese?

19.02.2020

RRUGA E DUKAGJINIT: Autostradë apo zgjerim i rrugës ekzistuese?

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht