sq

PRIORITETET E QYTETARËVE TË PRIZRENIT

23.12.2019

PRIORITETET E QYTETARËVE TË PRIZRENIT

Përkrahur nga:

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip