sq

PRIORITETET E QYETARËVE TË FERIZAJT PËR VITIN 2020

10.08.2020

PRIORITETET E QYETARËVE TË FERIZAJT PËR VITIN 2020

Përkrahur nga: USAID

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip