sq

Kuvendi që (s’)mund të mbikëqyrë zbatimin e ligjeve

12.07.2019

Kuvendi që (s’)mund të mbikëqyrë zbatimin e ligjeve

Përkrahur nga: KDI

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip