sq - en

KËNDVËSHTRIMI I QYTETARËVE RRETH DIALOGUT KOSOVË – SERBI PAS FORMIMIT TË DELEGACIONIT SHTETËROR

12.04.2019

KËNDVËSHTRIMI I QYTETARËVE RRETH DIALOGUT KOSOVË – SERBI PAS FORMIMIT TË DELEGACIONIT SHTETËROR

Përkrahur nga: Ambasada e Zvicres

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip