sq - en
  • Buxheti Llogaridhënia sidomos ajo financiare është pjesë integrale e punës sonë.
  • Politikat tona Sistemi dhe rregullat tona të brendshme promovojnë qeverisje të hapur.
  • Integriteti dhe etika Ne punojmë vazhdimisht për të ndjekur standardet e llogaridhënies, duke aplikuar kështu regjistrat e interesit për anëtarët e bordit.

Llogaridhënia jonë

  • Permiresimi i transparences komunale

    Donatorët: Kosova Foundation for Open Society | Kohëzgjatja: 15.07.2015 -15.01.2016 - 6 muaj Shuma: Eur 13.510,00