sq

Përmbyllet trajnimi dyditor për prokurorë në fushën e marrëdhënies me publikun

Trajnime 08.02.2019

KDI ka përmbyllur sot trajnimin dyditor për marrëdhënie me publikun dhe media, për prokurorë të Prokurorive Themelore të Kosovës.

Trajnimi u mbajt nga ekipi i trajnerëve holandezë i përbërë nga Wouter Kurpershoek dhe Karin Jannsen dhe ishte pjesë e projektit “Promovimi i Integritetit në Sistemin Gjyqësor të Kosovës”, financuar nga Mbretëria Holandeze.